• ०११–६६११२७
  • 10 AM - 5 PM
  • discofkavre@gmail.com

" दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी "

लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति

John Doe

जेन लामा

संयोजक सफल साकोस
John Doe

बुद्धरत्न मानन्धर

सदस्य नेवा पुच : साकोस
John Doe

जीवन श्रेष्ठ

सदस्य कृति साकोस